Biblioteka


Zmartwychwstały przyjdzie - the Risen one will comeBAZIE

Strona 21

On Zmartwychwstały
przyjdzie do
każdego tak
jak przyszedł do nich
pogrzebany
niechciany
zapomniany
albo oczekiwany
wytęskniony
w nadziei i
radości
On Zmartwychwstały
przyjdzie abyś
mógł Go
dotknąć
zobaczyć
usłyszeć
uwierzyć że
nie na darmo
niesiesz krzyż
cierpisz
idziesz w samotności że
nie na darmo

CATKINS

Page 21

He the Risen one
will come to
everyone just
as he came to see them
buried
unwanted
forgotten
or anticipated
longed for
with hope and
joy

He the Risen one
will come so that you
could
touch Him
see Him
hear Him
believe that
it’s not in vain
that you carry the cross
that you suffer
that you walk alone

it’s not for nothing