Biblioteka


Przyszedł - He’s comeBAZIE

Strona 22

Przyszedł
a jakby Go nie było
Ten sam
a przecież całkiem inny
Widzieli Go
a jakby Go nie widzieli
Słyszeli Go
a jakby Go nie słyszeli
Rozmawiali z Nim
a jakby z kimś innym
Jakoś niebotycznie
daleki
A przecież jak dawniej
bliski
Jakoś nieskończenie
nadludzki
A przecież jak dawniej
prosty
Tylko wciąż z tymi samymi
ranami na dłoniach stopach i w boku
które są tak realne
jak tylko miłość być potrafi
Proś: wskrześ mnie zmartwychwstań mnie
od mojego egoizmu i głupoty ku
mądrości i miłości którą jesteś

CATKINS

Page 22

He’s come
and it seems that He is not here
The same
but totally different
They saw Him
but as if they did not
They heard Him
but as if they did not
They talked to Him
but as if with somebody else

Somehow exorbitantly
distant
Yet intimate
just like in the past
Somehow infinitely
superhuman
Yet simple
just like in the past

Only still with the same
wounds on hands, feet and in the side
which are so real
as only love can be

Ask: revive me resurrect me
from my selfishness and stupidity for
wisdom and love which You are.