Biblioteka


Nie chcieli Go - They didn’t want HimBAZIE

Strona 23

Nie chcieli Go już
nawet zmartwychwstałego Przegrał Został powieszony
na krzyżu A myśmy myśleli że odbuduje królestwo Izraela wjedzie na białym koniu pokona wrogów a nam
wtedy
jeść pić i ucztować że my wolni niepodlegli
Przegrał Czego On jeszcze chce od nas
Rozlecieli się jak stado wróbli uciekli do Galilei
zrzucili szaty apostołów przybrali stroje robocze i
zaczęli łowić ryby Chyba marzyli o tym by ludzie
zapomnieli że kiedykolwiek chodzili z Jezusem Dwóch
odeszło do Emaus choć wiedzieli że
grób jest pusty i że
niewiasty widziały Go Reszta
siedziała w Wieczerniku nie w oczekiwaniu
na Niego ale ze strachu przed Żydami A On
przyszedł i nakazał: Idźcie na cały świat i
nauczajcie wszystkie narody
Tak sami?
On nie potrafił a my potrafimy?
Nie chcieli takiego Jezusa
Czy i my nie jesteśmy rozczarowani? Bośmy
myśleli że zasiądziemy przy stołach biesiadnych a
On mówi żebyśmy się zabierali do roboty
I choć próbujemy to nam nic nie wychodzi wszystko
sypie się i ręce nam opadają
A On mówi o nawróceniu serc naszych

CATKINS

Page 23

They didn’t want Him anymore
even as the Risen one. He lost. He was hung
on the cross. And we thought that He would rebuild the kingdom of Israel that He would arrive on a white horse and defeat the enemies and then
we could
eat drink and feast for we would be independent
He lost. What more does He want from us
They scattered like a flock of sparrows they fled to Galilee
they freed themselves of apostles’ robes they put on working clothes and
started fishing Perhaps they wanted people to
forget that they had ever followed Jesus. Two of them
went to Emmaus even though they knew that
the tomb was empty and that
the women had seen Him The others
set in the Upper Room not awaiting
Him but for the fear of Jews. And He
came and told them : Go out into the whole world and
proclaim the good news to the whole creation
What, alone?
He could not do it and we should?
They did not want such Jesus
Aren’t we also disappointed? Because
we thought that we would sit at the banquet tables and
now He tells us to get to work
And even though we keep trying, nothing works out everything crumbles and it is disheartening
And He keeps talking about the conversion of our hearts.