Biblioteka


Może - MaybeBAZIE

Strona 24

Może ci się jeszcze
nie ukazał jak Magdalenie
Piotrowi
Tomaszowi
Szawłowi ale
tyle razy
czułeś że
przeszedł
obok ciebie że
stoi przy tobie że
jest z tobą poczułeś
Jego bliskość prawie żeś Go
dotykał prawie że
gdybyś tego chciał gdybyś
o to poprosił mógłbyś
Go zobaczyć choć
nigdy nie przyszło ci
do głowy żeby się o to
napraszać Boga bo i
po co Ta chwila
gdy czułeś Jego obecność
wystarcza I nic
nie może tej twojej
pewności w żaden sposób
podważyć

CATKINS

Page 24

Maybe He hasn’t yet appeared
to you like He appeared to Magdalene
to Peter
to Thomas
to Saul but

so many times
you felt that
He has walked
right by you that
He was standing next to you that
He was with you, you felt
His closeness you almost
touched Him, so close that

if you wanted, if
you asked for it you could have
seen Him although
it has never crossed
your mind to
ask God, because what
for That moment

when you felt His presence
was enough and now nothing
can undermine
your certainty
in any way.