Biblioteka


Przemień się - Transform yourselfBAZIE

Strona 28

Przemień się przed nami. Ukaż się nam
w całym blasku i wielkości. Spraw, byśmy się Tobą
zachwycili jak Piotr, Jakub i Jan. Abyśmy
patrząc na Ciebie, wzięli
z Twojej światłości.
Przemień nas. Nie wiemy, o co
prosimy. Nie wiemy, na jakie wyżyny możesz nas
wprowadzić. Nie wiemy, jakie widoki możesz nam
ukazać. Nie wiemy, jakie siły możesz w nas
wzbudzić. Ale prosimy.
Bo czujemy, jak życie nam się
przesypuje na niczym, jak coraz energiczniej
rozglądamy się za wygodnym fotelem, jak coraz bardziej
chcemy mieć święty spokój za wszelka cenę.
Przemień nas. Wydrzyj z nas wszystko, na co
jeszcze nas stać. Póki czas. Bo już się
nasz dzień nachyla i nasze słońce ma się już
ku zachodowi.

CATKINS

Page 28

Transform yourself in front of us. Appear
to us in full brilliance and greatness. Make us admire You
Like Peter, Jacob and John did. So that
when we look at you we could take
from your light.

Transform us. We do not know what
we are asking for. We don’t know to what heights You can
take us. We don’t know what kind of views you can
show us. We don’t know what kind of strength You can
induce within us. But we are asking.

Because we feel like our lives are slipping
away spent on nothing, like more and more
we look around for a comfy armchair, like more and more
we’d like to have peace and quiet at any price.

Transform us. Wrench out of us everything that
we can still manage. As long as there’ still time. Because
our day is already ending and our sun is
setting on the horizon.