Biblioteka


Płyną lata - Years go byBAZIE

Strona 30

Płyną lata
rok za rokiem obchodzimy te święta
rok za rokiem idziemy z niewiastami
do grobu spotykamy młodzieńca w białych szatach
siedzącego na odsuniętym kamieniu
wchodzimy do wnętrza grobu z Piotrem i Janem
patrzymy na prześcieradła i porzuconą chustę którą
przykryta była Jego twarz z Marią Magdaleną
szukamy Jego ciała po ogrodzie natrafiamy
na Jezusa którego bierzemy za ogrodnika i dopiero gdy
zwraca się do nas po imieniu
wiemy że to On nasz Mistrz i Przyjaciel droższy
nad wszystko na świecie i
wracamy do domu nie wiedząc
czy to był sen czy jawa nie bardzo rozumiejąc
co to wszystko ma znaczyć
Rok za rokiem wciąż szukamy Go w pustym grobie my
bardziej grzeszni niż jawnogrzesznica
bardziej zapierający się Jezusa niż Piotr
bardziej porzucający Go w Ogrodzie Oliwnym niż uczniowie
Ale wracamy do Jego grobu starając się
zrozumieć co to znaczy cierpieć być ukrzyżowanym i
zmartwychwstać

CATKINS

Page 30

Years go by
Year after year we celebrate these holydays
year after year we walk with the women
to the tomb we meet the young man in white robes
sitting on a pushed away stone
we enter the tomb with Peter and John
we look at the linens and abandoned cloth with which
His face was covered.  With Maria Magdalene
we are searching for His body in the garden we stumble
upon Jesus whom we think to be a gardener and only when
He calls us by name
we know it is Him our Master and Friend more precious
than anything in the world.

we come back home not knowing
whether it was a dream or reality, not fully understanding
what it all is supposed to mean.

Year after year we constantly look for Him in the empty tomb
more sinful than the harlot
more denying Jesus than Peter
more abandoning Him than disciples in the Olive Garden

But we return to His tomb trying
to understand what it means to suffer to be crucified and
to rise from the dead.