Biblioteka


nasze spotkania - our gatheringsBAZIE

Strona 31

Żeby nasze
spotkania
przynajmniej w tym
wielkanocnym czasie przy
stole czy nie
przy stole nie
sprowadzały się tylko do tego co
kogo boli co
mu dolega na co
choruje Żeby
nie kończyły się
utyskiwaniem czego
komu brakuje co
chciałby jeszcze mieć
Ale
cieszmy się żeśmy tacy
odnowieni
wyczyszczeni
wyszorowani
uświęceni
czterdziestodniowym postem
Wielkim Tygodniem
rekolekcjami i tym
czasem wielkanocnym

CATKINS

Page 31

Don’t let our
gatherings
at least at this
Easter time at
the table or not
at the table
be reduced only to what
is hurting whom who
suffers from what who
is sick with what. Don’t
let them end with
complaining about who
feels shortage of what and
what he still would like to have

Instead
let’s enjoy being so
renewed
cleaned up
scrubbed clean
sanctified
by forty-day Lent
Holly Week
Recollections and this
Easter time.