Biblioteka


o swojej śmierci - about your deathBAZIE

Strona 33

Nie myśl
o swojej śmierci
bez
zmartwychwstania
Nie patrz
z przerażeniem na
rosnącą stertę
przeżytych lat
Nie licz
ile ci – jak niewiele –
jeszcze lat pozostało
Nie patrz
z przerażeniem na
swoją starzejącą się
twarz pogłębiające się
zmarszczki siwiejące
włosy wypadające
zęby słabnący
wzrok
Nie myśl
o swojej śmierci
bez
zmartwychwstania

CATKINS

Page 33

Don’t think
about your death
without
resurrection

Don’t look
in dismay at
the growing pile
of years that you’ve lived

Don’t count
how many – how few –
years are left for you

Don’t look
in dismay at
your aging
face deepening
wrinkles graying
hair falling out
teeth weakening
eye-sight

Don’t think
about your death
without
resurrection