Biblioteka


ostatni raz - for the last timeBAZIE

Strona 34

Nie myśl że cię ostatni
raz pogrzebano
jeszcze nie raz cię pogrzebią
jeszcze nie raz
będą cieszyć się z twojej
śmierci ale
zmartwychwstaniesz będziesz
chodził z Synem Człowieczym
w światłości chwały Bożej będziesz
spotykał się z ludźmi którzy
zobaczą cię
w prawdzie zrozumieją
o co ci chodzi
odkryją twoje najgłębsze zamiary
najtrafniejsze
intencje
Bo dobro wcześniej czy później
zwycięży Bo
sprawiedliwość
czy ktoś chce czy
ktoś nie chce jest
wieczna
Byleś ty
jej nie zdradził Byleś ty
zawsze wiernie
jej służył

CATKINS

Page 34

Don’t you think that you
were buried for the last time
they will burry you
more than once
they will rejoice
your death, but

you will rise you will be
walking with the Son of Man
in the light of God’s glory you will
be meeting people who
will see you
in truth and understand
what you mean
discover your deepest goals
your most suitable
intentions

For decency will sooner or later
prevail for
justice
whether one wants it
or not
is eternal
You’d better
not betray it. You’d better
always serve it
faithfully