Biblioteka


już cię pogrzebano - you’ve been already buriedBAZIE

Strona 35

Ileż razy już cię pogrzebano
ileż razy przywalono cię
kamieniem oszczerstwa
ileż razy przyłożono
pieczęć na twoją nieobecność i
zmartwychwstałeś i
chodzą pogłoski że cię
widzieli na ulicy gdy
szedłeś uśmiechnięty
jak dawniej
w najpiękniejsze dni twojego
powodzenia i
chwały
zaczynają o tobie mówić
z szacunkiem podziwiać twoją
mądrość i
wytrwałość rozumieć
trafnie odczytywać twoje
intencje doceniać
zasługi i
zatrwożyli się
twoi wrogowie ci którzy
na ciebie wydali
wyrok którzy cię
ukrzyżowali i pogrzebali

CATKINS

Page 35

How many times you’ve been already buried
how many times you were crushed
with a stone of slander
how many times the seal was placed
over your absence but

you have risen from the dead and
there are rumors that you
were seen in the street
walking and smiling
as before
during the most beautiful days of your
success and
glory

they start talking about you
with respect admire your
wisdom and
persistence understand and
accurately read your
intentions appreciate
merits and

it’s frightened
your enemies, who
had passed a sentence
on you who had
crucified and buried you.