Biblioteka


trochę zmartwychwstałeś - risen at least a bitBAZIE

Strona 37

Ciesz się że choć
trochę zmartwychwstałeś od
egoizmu
interesowności od
słabości od
głupoty i masz
ochotę wołać Kocham
cały świat
niebo
powietrze
chmury
góry
miasta
ulice i
ludzi chociaż
już o to trudniej
nie tylko sąsiadów i tych
spotkanych na ulicy
anonimowych przechodniów
ale zwłaszcza
tych którzy cię
oskarżyli
wyśmiali
osądzili
włożyli na ciebie krzyż którzy
cię ukrzyżowali

CATKINS

Page 37

Be happy that you’ve
risen at least a bit from
your selfishness
self-interest
weakness
stupidity and that you feel

like yelling I love
the whole world
sky
air
clouds
mountains
cities
streets and
people although

this is slightly more difficult
to love not only neighbors and those
whom you meet in the street
anonymous passers-by
but particularly
those who
accused you
ridiculed you
judged you
put a cross on your shoulders, who
crucified you