Biblioteka


Wskrześ mnie - Revive meBAZIE

Strona 38

Wskrześ mnie. Od
martwoty, przyzwyczajeń, schematów,
bierności. Od tchórzostwa,
słabości, narzekania,
głupoty, egoizmu.
Z-martwych-wstań mnie. Do
życia, odwagi,
inicjatywy, pomysłowości,
prostoty, otwartości. Do radości,
pokoju, miłości.
Proszę Cię, choć wiem, że na takie
zmartwychwstanie trzeba sobie
zasłużyć swoją dojrzałością. Ale tym
bardziej proszę Cię, żebym
chciał, pragnął, dążył.

CATKINS

Page 38

Revive me. From
torpor, habits, schematics
inertia. From cowardice,
weakness, complaining,
stupidity, selfishness.

From-the-dead-rise me. To
life, courage
initiative, ingenuity,
simplicity, openness. To joy,
peace, love.

I am asking you although I know that such
resurrection one has to
earn with one’s maturity. But
even more so I am asking: allow
me to want, to desire, to aspire.