Biblioteka


Co roku - Each yearBAZIE

Strona 39

Co roku powinieneś zmartwychwstawać. Bo
co roku jesteś inny. Dojrzalszy, bardziej ufny albo
skarlały, bardziej przestraszony. Bardziej
bezinteresowny albo bardziej
samolubny. Co roku jedne sprawy cię
fascynują, drugie budzą
wstręt i przerażają.
Co roku powinieneś zmartwychwstawać. Ze
słabości, ze
strachu, z
głupoty, z
ociężałości do
mądrości, do
nadziei, do
odwagi.

CATKINS

Page 39

Each year you should rise from the dead because
each year you are different. More mature, more trusting or shrunk, or more frightened. More
disinterested or more
selfish. Each year some things
fascinate you, others evoke
repulsion and frighten you.

Each year you should rise from the dead. From
weakness, from
fear, from
stupidity, from
sluggishness, to
wisdom, to
hope, to
courage.