Biblioteka


Święta dogasają - Holydays are fading awayBAZIE

Strona 41

Święta dogasają gdy
mama zdejmowała z ciebie
odświętne ubranko i
wkładała do szafy wzdychałeś głęboko
patrzyłeś smętnie
i pytałeś – pamiętasz
do dziś – czy
nie mogłoby być tak żeby
przez cały rok
były święta
Dobrze ci było przez
te dni Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielką Sobotę
Wielką Niedzielę i gdy
teraz Jezus
zdaje się odchodzić
zwracasz się
z żalem do Niego
jak dwóch apostołów
idących do Emaus:
Zostań z nami Panie
Tak jakbyś nie pamiętał że
Bóg nazywa się inaczej
Miłość

CATKINS

Page 41

Holydays are fading away when
your mom took off your
festive clothes and
put them back in the closet you sighed deeply
you looked wistfull and
asked – you still remember
to this day – if
it would be possible
to have holydays
all year long

You felt so good throughout
all these days – Holy Thursday
Good Friday
Holy Saturday
Easter Sunday and now
when Jesus
seems to be leaving
you address
Him with
sorrow,
like those two apostles
who were walking to Emmaus:
Stay with us Lord

As if you did not remember that
God’s other name is
Love