Biblioteka


do nieba - to heavenBAZIE

Strona 43

Jesteśmy w drodze do nieba. Chociaż
budujemy, remontujemy, sprzątamy, czyścimy,
staramy się wygodnie urządzić. Tak jakbyśmy
mieli na tej ziemi pozostać na zawsze.
Chociaż żyjemy racjonalnie, higienicznie,
staramy się nie przemęczać naszego organizmu,
odpoczywamy, wyjeżdżamy na urlop, zażywamy
lekarstwa, budujemy szpitale, usiłujemy
jak najdłużej żyć. Tak jakby tylko tu
na ziemi było prawdziwe życie.
Chociaż walczymy o sprawiedliwość, pokój, o równe
prawa dla wszystkich ludzi, o wolność dla
czarnych, białych, żółtych, brązowych. O to by
żaden człowiek nie był poniżany, wykorzystywany.
Przeciwstawiamy się wszelkiej przemocy.
Dążymy do tego, by zapanowała praworządność. Tak jakby
już tu na ziemi człowiek mógł osiągnąć
pełną sprawiedliwość.
Chociaż cieszymy się życiem, śpiewamy, bawimy się,
entuzjazmujemy się zawodami sportowymi, chodzimy
do kin, teatrów, słuchamy koncertów, zwiedzamy
świat, podziwiamy lasy, góry, morza. Tak jakby
prawdziwe szczęście już tu na ziemi można było osiągnąć.
Jesteśmy w drodze do nieba.

CATKINS

Page 43

We are on the way to heaven. Although
we build, renovate, clean, wash,
try to settle comfortably. As if we were
to stay on this earth forever.

Although we live rationally, hygienically,
we try not to overexert our bodies
we rest, go on vacation, take
medicines, build hospitals, attempt to
live as long as possible. As if real life were
only here on earth.

Although we fight for justice, peace, equal
rights for all people, freedom for the
black, the white, the yellow and the brown. So that
no people are humiliated or used.
We oppose all violence
We strive for the rule of law. As if
a man could achieve full justice
here on earth.

Although we enjoy life, sing, party,
get enthused about sport competitions, we go
to cinemas, theatres, listen to concerts, travel
the world, admire forests, mountains, and seas. As if
one could achieve real happiness here on earth.

We are on the way to heaven.