Biblioteka46 - 50
46. Strzeż się, żebyś drugiemu nie dał do zrozumienia, że przestajesz go uważać za tego, kim on całym wysiłkiem swojej dobrej woli stara się być. Bo możesz spowodować, że przestanie widzieć sens swoich wysiłków – zrezygnuje.
   Strzeż się, żebyś nie dał drugiemu  do zrozumienia, ze uważasz go za złoczyńcę. Nawet gdy on twoją opinie uzna za krzywdzącą, i tak może go to zdemobilizować, a więc – może otworzyć bariery, jakimi ubezpieczył się przed złem.


*


   Beware, so that you don’t show somebody that you stopped considering him a kind of man which he tried so hard to be. Because you can make him unable to see the sense of his own efforts – he will give up.
   Beware, so that you don’t show somebody that you consider him a villain. Even if he thinks you are wrong, that can discourage him, and so – it can open the barriers which protected him against evil.


* * *


47.  Chrześcijaństwo to nie jest mundur, który wkładasz. 
       Chrześcijaństwo to jest Chrystus, który ci staje na drodze, albo któremu ty stajesz na drodze.


*


   Christianity is not a uniform that you put on.
   Christianity is Christ, who crosses your path, or whose path you cross.


* * *


48.   Jak długo zależy ci na kimś albo na czymś, martwi cię, gnębi,  nie daje spokoju – tak długo żyjesz. Gdy ogarnia cię cisza  i nikt ani nic cię nie obchodzi, a zależy ci już tylko na sobie – to znaczy, że obumierasz, że giniesz.


*


     As long as you care for somebody or something, as long as you are upset, troubled, concerned – you live. When you are embraced with silence and you don’t care for anything or anyone, only concerned about yourself – it means you waste away, it means you’re passing away, it means that you are dying.


* * *


49.   Bóg, który mieszka w tobie, chce przyjść do słowa, chce się przez ciebie objawić. Ty masz o Nim świadczyć. Ci, którzy się z tobą stykają, muszą uwierzyć, poprzez świadectwo twego życia, że On jest miłością. 


*


     God who lives in you, wants to get a word in edgeways, wants to reveal Himself through you. You are to testify for Him. Those who come to you, must believe, through the testimony of your life, that He is Love.


* * *


50.  Życzę ci – jeżeli chcesz mieć pieniądze – żebyś miał pieniądze, jeżeli  chcesz mieć wyższe stanowisko – żebyś miał wyższe stanowisko, jeżeli chcesz jechać na wycieczkę zagraniczną – żebyś pojechał na wycieczkę zagraniczną, jeżeli chcesz mieć większe mieszkanie – żebyś miał większe mieszkanie, jeżeli chcesz samochód –  żebyś miał samochód, jeżeli chcesz lepszy samochód –  żebyś miał lepszy samochód, jeżeli chcesz mieć kolorowy telewizor – żebyś miał kolorowy telewizor, jeżeli chcesz mieć buty – żebyś miał buty, jeżeli chcesz mieć ubranie – żebyś miał ubranie, jeżeli chcesz kupić zastawę do kawy – żebyś kupił zastawę do kawy.
   Życzę ci, żebyś już wreszcie miał to, co chcesz. I ażebyś wreszcie zaczął normalnie żyć – jak człowiek. Przecież nie można całe życie przejść od stanowiska do stanowiska, od tytuły do tytułu, od butów do ubrania, od ubrania do telewizora, od telewizora do samochodu. Życzę ci, żebyś wreszcie nie żył dla  stanowiska, odznaczenia, nagrody, telewizora, butów i kożucha, żeby ci życie nie zleciało na bezustannym zbieraniu.


*


     I wish you – if you want to have money – I wish you to have money, if you want a promotion – I wish you to get a promotion, if you want to go round the world –  I wish you could go round the world, if you want to have a bigger flat – I wish you to have a bigger flat, if you want a car –  I wish you to have the car you want. If you want a better car – I wish you to have a better car. If you want to have a color TV – I wish you to have a color TV, if you want to have a pair of fancy shoes – I wish you to those shoes, if you want to buy a coffee set, I wish you to buy a coffee set.
     I wish you to have all that you want. So that you could finally start living a normal life. After all, you cannot spend all your life moving from one position to the next, from one title to another, from fancy shoes to fancy clothes, from the clothes to a television set, from the television set to a car, and so on. I wish to you to stop living like that. So that your life wasn’t just based on collecting things, honors and prizes, televisions, boots and clothes.