Biblioteka


TO GIVE - DAWAĆ
OKRUCHY MIŁOŚCI
Strona 1

DAWAĆ,
pożyczać,
odprowadzać,
spotykać,
odwiedzać,
pomagać,
opiekować się,
służyć,
poświęcać swoje pieniądze, swój czas, siebie samego,
nie dlatego, że ci oddadzą,
zwrócą,
odwiedzą,
spotkają,
pomogą,
zaopiekują się,
usłużą,
podziękują,
wynagrodzą,
przydadzą się,
poświęcą tobie swoje pieniądze, swój czas, siebie samych,
nie dlatego, że tak trzeba, powinno się, że nie wolno inaczej,
ale dla samej powinności, uczciwości, sprawiedliwości,
prawdy, piękna, dobra.
To jest prawdziwa miłość. 


BITS OF LOVE
Page 1

TO GIVE,
to land,
to see off,
to meet,
to visit,
to help,
to take care of,
to serve,
to sacrifice your money, your time and you yourself,
not because they will pay you back,
reimburse you,
visit,
meet,
help,
take care of,
serve,
thank you,
recompense you,
they will be useful,
they will sacrifice their money, their time and themselves for you,
not because it is necessary, not because one ought to, not because one must not do otherwise,
but for the sheer obligation, honesty,
justice ,
truth, beauty and good.
This is true love.