Biblioteka


ILE MIŁOŚCI W TOBIE - HOW MUCH LOVE IS THERE WITHIN YOU
OKRUCHY MIŁOŚCI
Strona 3

ILE MIŁOŚCI W TOBIE, ileś jej wbudował
w tkankę twojej osoby, w twój charakter, w twój styl życia?
Ile miłości potrafiłeś zbudować w twoim
domu rodzinnym, jest w nim
ciepło, miło, przytulnie, wyrozumiale,
serdecznie, wybaczająco, przepraszająco, tkliwie,
dobrze w nim ludziom,
dobrze tobie, ciągnie cię
do niego, zachodzą ludzie, żeby
sobie nosa przygrzać?
Ile miłości w twojej pracy zawodowej, ile
solidności, uczciwości, odpowiedzialności, ile
pracowitości, punktualności,
jaka w niej atmosfera,
bez plotek, obmów, podkopywania,
bez nieuczciwej rywalizacji,
bez wyścigu o względy dyrekcji?
Ile twojej miłości w gronie
znajomych, kolegów, przyjaciół, dajesz
potrzebującym bezinteresownie
swoją pomoc, swój czas a nawet swoje
pieniądze, służysz radą, słuchasz cierpliwie,
lejesz oliwę w rany, karmisz i poisz?


BITS OF LOVE
Page 3

HOW MUCH LOVE IS THERE WITHIN YOU, how much of it did you incorporate into the tissue of your personality, into your character, into your style of life?


How much love did you manage to build within your
home, is there a warm, pleasant, understanding, kind, forgiving, and tender atmosphere in it,
are people comfortable there,
are you comfortable there, are you drawn
to it, are people stopping by, to
warm themselves up?How much love it there at your work, how much reliability, honesty, responsibility, how much
diligence, punctuality,
what kind of atmosphere,
without gossip, slander, undermining,
without dishonest rivalry,
without race for management’s favors?


How much love is there in a group
of your acquaintances, colleagues, friends, do you give
gratuitously your help, your time, and even your
money to the needy, do you give advice, do you listen patiently, do you pour olive into the wounds, do you feed and give to drink?