Biblioteka


CZY KOCHASZ? - DO YOU LOVE?
OKRUCHY MIŁOŚCI
Strona 4

CZY KOCHASZ? Czy jest człowiek, za którym
tęsknisz, którego
podziwiasz, otaczasz czcią, dla którego
robisz wiele nieprawdopodobnych rzeczy, żeby
tylko mu sprawić radość, któremu
wciąż jesteś wdzięczny
za każde słowo,
za każdy uśmiech, któremu
wciąż jesteś wdzięczny
za każdą mądrość
za każde światło, którego
wciąż czujesz się niegodny, przy którym
chciałbyś wciąż trwać, by
brać z jego światła,
z jego mądrości?
Czy ty kochasz kogoś?
Czy już nie kochasz? Jesteś
jak wygasły wulkan. Czasem
niedowierzającą ręką dotykasz
zimnej lawy, patrzysz
zdziwionymi oczami
na jej fantastyczne kształty, pytasz
zdumiony: Czy to ja byłem? Ja,
który dbam teraz
tylko o to, żeby mi się dobrze powodziło?


BITS OF LOVE
Page 4

DO YOU LOVE? Is there a person whom you
miss, whom
you admire, revere, for whom
you are doing lots of incredible things, just to
make him or her happy, to whom
you are grateful
for each word,
for each smile, to whom
you are grateful
for each piece of wisdom


for each beam of light, of whom
you feel unworthy, with whom
you would like to remain, to
take from his or her light,
from his or her wisdom?
Do you love someone?


Or maybe you don’t love any more?  You are
like an extinct volcano.  Sometimes
with a distrustful hand you touch
the cold lava, you follow
with surprised gaze
its fantastic shapes, and flabbergasted
you ask:  Was this I?  I, the one who
now cares only about
being able to do well and to prosper?