Biblioteka

ROZMAWIAJ ze swoim dzieckiem, gdy jeszcze w twoim łonie.
Rozmawiaj, gdy już w beciku.
Rozmawiaj, choć jeszcze nie rozpoznaje.
Rozmawiaj, gdy zaczyna gaworzyć.
Rozmawiaj, gdy pierwsze kroczki.
Rozmawiaj, gdy do przedszkola.
Rozmawiaj, gdy do szkoły.
Rozmawiaj, gdy już w pracy zawodowej.


Bo gdy urwiesz dialog, zamyka się
ściana, tworzą się dwa światy, powstaje
przepaść, zatrzaskuje się
brama. Potem już tylko „Czy odrobiłeś lekcje?”
„Jak zdrowie?” „Jak ci leci?” A to
nie rozmowa tylko przesłuchanie.


Rozmawiaj, gdy cię obrazi,
skrzywdzi, przezwie,
chamsko się zachowa, uderzy.
Pamiętaj: rodzice się nie obrażają.


Rozmawiaj z żoną, z mężem,
z sąsiadami, w zakładzie pracy, z przyjaciółmi.


Bo rozmowa to dawanie siebie
i branie w siebie tego, kto z tobą rozmawia.