Biblioteka


GDY CIĘ DUŻO - WHEN THERE’S SO MUCH OF YOU
OKRUCHY MIŁOŚCI
Strona 6

Kochasz, GDY CIĘ DUŻO, wtedy
wierzysz w swoje siły, w pomoc ludzi i Boga.
Kochasz, gdy cię dużo, jesteś
odważny, stać cię na wszystko – rozdajesz
szeroką garścią uśmiech, pogodę,
wspaniałomyślnym gestem służysz innym,
idziesz przez życie szerokim krokiem,
stać cię na to, by każdemu życzyć szczerze
dobra, patrzeć bez zazdrości, jak się innym dobrze powodzi.
Kochasz, gdy cię dużo, darowujesz, przebaczasz, nie
czepiasz się szczegółów, drobiazgów, nie
zwracasz uwagi na detale, nie
pamiętasz złośliwości, przytyków.
Słyszysz z daleka. Widzisz daleko:
perspektywy, możliwości, szanse. Gdy cię dużo.
Ale gdy cię mało, wtedy nie
wierzysz w siebie, w ludzi, w Boga.
Gdy cię mało, wtedy boisz się, trzęsiesz się
nad sobą, nie widzisz nic poza
kręgiem swoich spraw, obwarowujesz się
na zdobytym placu, nie chcesz tam nikogo
dopuścić, boisz się konkurencji.
Gdy cię mało, pamiętasz każdą urazę
i przysięgasz odpłacić tym samym, nie
przebaczasz, nie darowujesz, zazdrościsz każdego
powodzenia, sukcesu, każdego słowa, kroku,
nienawidzisz, pięścią za plecami wygrażasz. Gdy cię mało.


BITS OF LOVE
Page 6

You love WHEN THERE’S SO MUCH OF YOU; then
you believe in your own strength, in people’s and God’s help
You love when there’s much of you, you are
brave, you can do anything – you generously
give away your smiles, your serenity,
you serve others with magnanimous gesture,
you stride through life with bold steps
you can afford to honestly wish good luck
to others, watch others’ good fortune without envy.
You love when there’s much of you, when you give, forgive, when you don’t niggle, when you don’t
pick on details, don’t
remember malice, allusions.
You hear from afar. You see far:
You see horizons, possibilities, chances.  When there’s so much of you.
But then there’s little of you, then you don’t
believe in yourself, in people, or in God.
When there’s little of you, then you are afraid, you shake over yourself, you don’t see anything beyond
the circle of your own matters, you build a fortress around your place, you don’t want to let anybody
in there, you are afraid of competition.
When there’s little of you, you remember each insult
and you swear to repay with the same, you don’t
forgive, don’t pardon, you envy every
success, prosperity, every word and step,
you hate, you shake your fist behind others’ backs.  When there’s little of you.