Biblioteka


TRZEBA MÓWIĆ - YOU HAVE TO SAY
OKRUCHY MIŁOŚCI
Strona 8

TRZEBA MÓWIĆ: mój
dom, moja
praca, moje
miasto, mój
naród, moje
państwo. Trzeba
mówić na tym samym oddechu: mój
Bóg, moja
prawda, moja
uczciwość, moja
prawość, moja
tolerancja, mój
pokój.
I żeby te dwie litanie
nie były jedna
na dzień powszedni – druga
na święto, jedna
na ulicę – druga
na kościół, tylko
żeby się nałożyły
na siebie i przeplatały się
wciąż, i przenikały się
wzajemnie
– żebyś był cały wtopiony
w Miłość.


BITS OF LOVE
Page 8

YOU HAVE TO SAY: my
home, my
work, my
town, my
nation, my
state.  In
the same breath you have to say: my
God, my
truth, my
honesty, my
integrity, my
tolerance, my
peace.


And lest these two litanies
be separate, one
for everyday – the other
for holyday, one
for the street  the other
for the church. Let
them overlap and commingle
all the time, let them
permeate each other
 — so that you are all immersed
In Love.