Biblioteka


NIE POMOŻE - IT WON’T HELP
OKRUCHY MIŁOŚCI
Strona 10

NIE POMOŻE zlikwidować instytucję prostytutek,
sexshopy, „agencje towarzyskie”, gabinety
masaży erotycznych, domy publiczne,
videokasety i prasę o tej tematyce.
Nie pomoże zlikwidować rozdęty przemysł
reklamowy, głoszący prawie wyłącznie, że
najważniejsze jest, aby dobrze zjeść,
dobrze ubrać się,
dobrze mieszkać
i poszaleć, ale
trzeba ludzi nauczyć miłości, wychowywać
ich do miłości, zaczynając
od dziecka,
poprzez młodzież i ludzi
dojrzałych, a skończywszy na trzecim
wieku. Trzeba uczyć patrzeć,
słyszeć, przeżywać,
zachwycać się, podziwiać,
cieszyć się. Trzeba uczyć serdeczności,
ciepła, życzliwości, przebaczania,
wrażliwości. Trzeba
uczyć wierności i
bezinteresowności podstawowych
cech prawdziwej miłości trzeba
uczyć radości i szczęścia.


BITS OF LOVE
Page 10

IT WON’T HELP to do away with the institution of prostitution, sex-shops, “escort agencies”, parlors
of erotic massages, brothels,
videotapes and publications of this subject mater.


It won’t help to dismantle the overblown advertising
industry, preaching almost exclusively that
the most important thing is to eat well,
to dress well,
to live well
and to revel; but


one has to teach people to love, to raise them
to love, beginning
with children
through the youth and adults and ending
with elderly people.  One has to teach them
to watch to listen,
to experience,
to take a delight in, to admire,
to enjoy.  One has to teach them cordiality,
warmth, kindness, forgiveness,
sensitivity.  One has to
teach them fidelity and
unselfishness, the basic
traits of real love, one has to teach them
joy and happiness.