Biblioteka


DLA SIEBIE - TO YOURSELF
OKRUCHY MIŁOŚCI
Strona 11

Bądź dobry DLA SIEBIE.
Nie chciej w sobie zmieniać
od razu wszystkiego,
co oceniasz jako zło.
Nie spodziewaj się natychmiastowych
wyników swoich postanowień.
Nie denerwuj się niepowodzeniami.
Nie histeryzuj, gdy popełniasz głupstwo.
Nie karz siebie surowo.
Nie narzucaj się sobie.
Umiej przeczekać.
Gdy cię głowa boli,
gdy ci jest smutno,
gdy ci się nic nie chce robić,
gdy ci życie zbrzydnie.
Wykorzystuj okresy
swoich dobrych nastrojów. Wyznaczaj sobie
nagrody. Bądź cierpliwym wychowawcą
samego siebie. Tak jak starasz się
być dla innych.
Kochaj siebie samego
jak swojego bliźniego.


BITS OF LOVE
Page 11

Be good TO YOURSELF.
Don’t attempt to immediately
change in yourself everything
that you consider evil.
Do not expect instantaneous
results of your resolutions.


Do not get upset with set-backs.
Do not get hysterical when you do something stupid.
Do not punish yourself severely.
Do not impose yourself on yourself.


Learn how to wait through.
When your head hurts,
when you are feeling sad,
when you don’t feel like doing anything,
when you get sick of life.


Take advantage of the periods
of your good mood.  Set rewards
for yourself.  Be a patient educator
of yourself.  Just as you are trying
to be for others.


Love yourself
like your neighbor.