Biblioteka56 - 60
56. Jeżeli mąż będzie uważał, że ma rację i w imię tej racji będzie niszczył żonę,
jeżeli żona będzie uważała, że ma rację i w imię swojej racji będzie niszczyła męża,
jeżeli rodzice będą uważali, że mają rację i w imię tej racji będą niszczyli dzieci,
jeżeli dzieci będą uważały, że mają rację i będą w imię tej racji niszczyły rodziców,
jeżeli jakikolwiek człowiek w imię swojej racji będzie niszczył drugiego człowieka
– to niech wie, że nie ma racji.
Bo prawda, gdy nie jest miłością, jest nieprawdą.


*


     If a husband thinks he is right, and in the name of this belief he will devastate his wife,
if the wife thinks she is right, and in the name of this belief she will devastate her husband,
if parents think they are right, and in the name of this belief they will devastate their children,
if children think they are right, and in the name of this belief they will devastate their parents,
if any man in the name of his belief will devastate another man – he must know he is wrong.
Because the truth which is not love, is just a lie.* * *57. Tak do końca nie chcemy przyznać, że Bóg jest Miłością. Nie chcemy słyszeć, nie chcemy wiedzieć, że Bóg kocha każdego człowieka. Boimy się tego stwierdzenia, bo wiemy, że miłość zobowiązuje. Bo jeżeli Bóg mnie kocha, to i ja nie mogę zostać obojętny. To i ja powinienem Go kochać.


*


     We don’t want to admit that God is Love. We don’t want to hear, we don’t want to know that God loves every man. We fear this declaration, because we know that love obligates. Because if God loves me, I cannot remain  hardhearted and stony. I should love Him too.* * *58. Ciesz się swoim szczęściem. Nie patrz wciąż zazdrosnym okiem na drugich, którzy bogatsi, sławniejsi, lepiej usytuowani. Patrz w swoje życie.


*


     Be happy with your own happiness. Don’t look with jealousy at those, who are richer, more famous, better off. Look into your own life.* * *59. Strzeż się, żeby cię nie wpędzono w dziurę, żeby ci nikt nie zawrócił w głowie pochwałami, wyróżnieniami, nagrodami, odznaczeniami. Albo żeby cię nie upokorzył do końca, nie wdeptał w ziemię krytyką, ironią, wyśmianiem, pogardą. Zachowaj poczucie własnej godności wobec utalentowanych, bogatych, potężnych.


*


     Beware, you are not driven into a hole, beware of those who turn your brain with praises, prizes and honors. Beware of those who want to humiliate and scarify you, beware of their irony, mocking and contempt. Keep self-esteem in the face of the talented, rich and powerful.* * *60. Ty, Stwórco wszechświata, poleciłeś nam do siebie mówić: Abba. Nawet nie: Ojcze, ale: Tato.*


You, Creator of the Universe, you’ve instructed us to call you Abba. Not even: Father, but: Dad.