Biblioteka71 - 75

71.  Jeżeli jest miejsce spotkania nieba z ziemią, to wykłada się jednym słowem: bezinteresowność.


*


     If there is a place where heaven and earth meet, you can find it in disinterestedness.


* * *


72.  Miej w sobie wewnętrzne ciepło dla siebie i ciepło dla ludzi, żeby tobie było dobrze z sobą i żeby innym było dobrze z tobą.


*


     You need to find inner warmth within you. Warmth for you and for other people. So that they feel good with you, and so that you feel good with yourself.


* * *


73.  Czy już wiesz, że być wolnym oznacza stawać w obronie tych, których szantażują, gwałcą, okłamują, których zmuszają do czegoś, zamieniają w służących, manipulują wszelkimi sposobami.


*


     Do you already know that being free means standing up for those who are blackmailed, raped, lied about, forced to do something, turned into servants, manipulated by all means. 


* * *


74.  Być człowiekiem – to stawić czoło: sobie, ludziom, światu.


*


     Be a Man- means to face yourself, other People, the world.


* * *


75.  Trzeba polubić swój los. Swoje życie. Nie można wciąż trwać w nostalgii za tym, coś sobie wymarzył.


*


     Try to like your fate. Your life. You cannot constantly feel nostalgia for the life you dreamed about.


* * *