Biblioteka76 - 80 76.  Albo już teraz jesteś w niebie. Albo w nim nigdy nie będziesz.


*


     Either you are already in heaven. Or you will never be there.


 
* * *


77.  Nigdy nie było łatwych czasów dla tych, którzy chcieli żyć uczciwie.


*


     There’s always been hard times for those who wanted to live honestly.


* * *


78.  I gdyby ci się zdawało, że nikomu na świecie nie jesteś potrzebny, pamiętaj, że On cię stworzył i postawił w tym właśnie miejscu i w tym czasie. Jesteś jemu potrzebny.


*


     And if you have an impression that there is nobody in the whole world who needs you, remember that He has created you and He has put you here and now, right in that place and time. He needs you.


 * * *


79.  Jesteś odpowiedzialny za niesympatycznych, brzydkich, ponurych, zamkniętych.


*


     You are responsible for unfriendly, ugly, gloomy, withdrawn people.


* * *


80.  Na obszarze twojej samotności i cierpienia, gdy zabraknie ręki człowieka, który by cię podniósł, uciszył, współczuł, ukoił…Na obszarze twojej samotności i cierpienia, gdy nikt nie jest w stanie cię wyzwolić, wesprzeć, pocieszyć – spotkasz zawsze Jego.


*


     In the area of your solitude and suffering, when there is no one to pick you up, comfort you, sooth your soul and ease your pain…In the area of your solitude and suffering, when no one is able to support you and find consolation – He will always come to you and you will meet Him there.


* * *