Biblioteka96 - 100 


96.  Czy trzeba odejść, aby zobaczyli?
        Czy trzeba się pożegnać, aby zatęsknili?
        Czy trzeba się odwrócić, żeby popatrzyli?
        Czy trzeba umrzeć, żeby zrozumieli?


*


     Do you need to go away, to make them see?
     Do you need to say goodbye, to make them miss you?
     Do you need to turn back, to make them look back?
     Do you need to die, to make them understand?


***


97.  Czasem odczuwasz taką pustkę, że ani modlić się nie możesz, ani nie czujesz Jego obecności. Jest tylko pustka zimna i zimność dalekości. To nie tkwij bezradnie, postaraj się, żeby był bliższy. Powiedz do Niego, choćby tak jak siostra Faustyna: „Jezu, ufam Tobie”.


*


     Sometimes you feel such emptiness inside, that you cannot pray, nor you cannot feel His presence. There is only cold emptiness and coldness of distance. Do not sit helplessly, but try to bring Him closer. Say to Him, simply like Faustina did: „Jesus, I trust in You”.


***


98.  Trzeba przebaczać. Bo jeżeli będziesz chciał pamiętać to, co ci ludzie winni, to się udusisz. Bo jeżeli będziesz pamiętał to, coś ludziom dał, to się udusisz. Bo jeżeli będziesz pamiętał, że nie oddał ci uśmiechu, dobrego słowa, życzliwości, herbaty, kawy, godziny z tobą spędzonej, już nie mówiąc o wszystkich materialnych długach – to się udusisz.


*


     You need to forgive. Because if you want to remember everything people owe you, you’ll suffocate. Because if you remember what you have given others, you’ll suffocate.  Because if you remember that someone didn’t give you back a smile, a good word, kindness, tea, coffee, an hour you spent with him, not mentioning all material debts – you’ll suffocate.


***


99.  Można przejść przez życie wykręcając się od każdej trudnej sytuacji, nie podejmując zadań, które życie, które Pan Bóg nam stawia.   
     Można przejść przez życie, uciekając przed ścianami, pod którymi Ty nas stawiasz.
     Ale wtedy to nie jest prawdziwe życie.


*


     We can go through life evading every difficult situation, avoiding to undertake the tasks given by life, tasks from God.
     We can go through life, escaping the  walls, under which You put us.
     But it’s not a real life.


***


100.  Bo można migać się w życiu.
          Niby być, a nie być wcale.
          Niby robić, a nie robić wcale.
          Niby podejmować, a nie dotykać wcale.
          Niby żyć, a nie żyć wcale.


*


     Because you can shirk all the time.
     Kind of being here, and in fact being absent.
     Kind of doing something, and in fact doing nothing.
     Kind of starting something, and in fact avoiding it.
     Kind of living, and in fact not living at all.