Biblioteka
ŚRODA


Ewangelia:                                                                          Łk 13
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”.


Rozważanie:
Gdy czujesz, jak ci opadają ręce; gdy się ostatecznie przekonasz, że twoja praca nie tylko jest nudna, ale absolutnie bezsensowna; gdy wyraźnie zobaczysz, jak cię ludzie wykorzystują; gdy się zupełnie rozczarujesz nie tylko do swoich kolegów, ale i do swoich przyjaciół; gdy się przekonasz, że możesz polegać tylko na samym sobie…
Gdy sobie powiesz, żeś wreszcie zobaczył świat w prawdzie – to znak, że powinieneś odpocząć. Tym dłużej, tym gruntowniej, im bardziej jesteś przekonany o tym, „żeś zobaczył w prawdzie”.
A jeżeli w żaden sposób nie możesz odejść, to choćby złap oddech. Idź do teatru, do kina, weź książkę do ręki, idź na spacer. Albo wstąp na chwilę do kościoła.


Psalm:                                                                                  Ps 13
Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże.
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
by wróg mój nie mówił: „Ja go zwyciężyłem”,
by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu,
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
Będę śpiewał Panu,
który obdarzył mnie dobrem.