Biblioteka
CZWARTEK


Ewangelia:                                                                                Łk 13
„Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście”.


Rozważanie:
Mogło być wszystko zupełnie inaczej. Jezus nie musiał umrzeć na krzyżu. To był czas próby również dla Judasza, apostołów, tłumów wiernych, które wypełniały Jerozolimę, dla Annasza, Kajfasza, Piłata, Heroda.
Może być w twoim życiu wszystko zupełnie inaczej. To nieprawda, że dlatego tak postępujemy, ponieważ tacy jesteśmy. A przynajmniej – to jest połowa prawdy. Bo druga połowa brzmi: tacy stajemy się, jak postępujemy. Tworzysz się przez całe życie. I możesz wszystko zmienić. – I możesz wszystko zepsuć, jak możesz wszystko naprawić.


Psalm:                                                                                  Ps 109
A Ty, Panie, mój Panie,
ujmij się za mną przez wzgląd na Twoje imię,
wybaw mnie, bo łaskawa jest Twoja dobroć.
Bo jestem nędzny i nieszczęśliwy,
zranione jest moje serce.
Dopomóż mi, Panie, mój Boże,
ocal mnie w swej łaskawości.
Aby poznali, że to Twoja ręka,
żeś Ty, o Panie, tego dokonał.