Biblioteka
WTOREK


Ewangelia:                                                                                Łk 17
„Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.


Rozważanie:
Z biegiem lat stajesz się podobny do sztandaru coraz bardziej przez wiatr postrzępionego; do drzewa na rozstajnych drogach powykręcanego przez wichry, spękanego na mrozie, zeschłego w upale; do muru postrzelanego. Aż przyjdzie kolejny cios, szarpnięcie, burza, która rzuci cię o ziemię.
Byle tylko do końca z podniesionym czołem. Byle tylko jak pochodnia, która oświetla drogę ludziom.


Psalm:                                                                                       Ps 34
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.