Biblioteka16 - 20 


16.


 
Wenn du auf keine Kritik stößt, so beweist das noch nicht, daß du vollkommen und unfehlbar bist. Es kann nur davon zeugen, daß die Menschen niech den Mut haben, dir gegenüber Kritik zu äußern, weil sie sich überzeugen mußten, daß du sie nicht annimst. Się haben die Erfahrung gemacht, daß du dich für vollkommen und unfehlbar hältst.
Wenn niemand dir mahnende Worte sagt, so heißt das: Es steht sehr schlecht um dich.Jeżeli nie spotkasz się z krytyką, to jeszcze nie dowód, że jesteś doskonały i nieomylny. To może świadczyć tylko o tym, że ludzie nie mają odwagi czynić ci uwag, bo się przekonali, że ich nie przyjmujesz. Doświadczyli, że uważasz się za doskonałego i nieomylnego.
Jeżeli nikt cię nie upomina, to znaczy, że jest z tobą bardzo źle.


 ***


17.


Hüte dich, dir einen Gott nach deinem Bild und Gleichnis zurechtzuschnitzen und ihn im Winkel deiner Seele abzustellen.
Hüte dich, dir einen Gott nach deinem Bild und Gleichnis zurechtzuschnitzen und ihn im Winkel deiner Seele abzustellen, damit du ihm dort von Zeit zu Zeit Ehre erweist, ein Gebet sprichst und dich freust, daß du ihn besitzt, daß du glaubst.
An Gott glauben ist etwas anderes.
Wenn du dich überzeugen willst, ob du glaubst, dann schau auf dein Leben.


 
Strzeż się, żebyś nie wystrugał sobie Boga na obraz i  podobieństwo swoje i nie ustawił go w kącie swojej duszy.
Strzeż się, żebyś nie wystrugał sobie Boga na obraz i  podobieństwo swoje i nie ustawił go w kącie swojej duszy, aby tam, od czasu do czasu składać Mu hołd, odmawiać pacierz i cieszyć się, że Go masz, że wierzysz.
Uwierzyć w Boga to co innego.
Jeżeli chcesz się przekonać czy wierzysz, to popatrz na swoje życie.


* * *  


18.Halt nicht Ausschau nach fremdem Gluck. Entferne aus deinem Denken Worte wie: „Der hat Erfolg”. Mit dieser  Einstellung wirst du immer unglücklich sein, ganz gleich was du erreichen wirst. Denn es ist doch in Wahrheit anders: Alles, was du bist, alles, was du besitzt, dein ganzes Leben, jeder deiner Tage mit allem, was er bringt, ist ein Geschenk. Erkenne dieses Geschenk an, akzeptiere es, schätze es und sei dankbar.


Nie wypatruj cudzego szczęścia. Usuń ze swoich myśli zwroty typu: „Temu to się powodzi”.  Z tym nastawieniem będziesz zawsze nieszczęśliwy, niezależnie od tego, co zdobędziesz. Bo przecież naprawdę jest inaczej: wszystko, czym jesteś, wszystko, co posiadasz, całe twoje życie, każdy twój dzień ze wszystkim, co niesie, jest darem. Uznaj ten dar, przyjmij go, doceń, bądź wdzięczny.  


* * *


19.Wo ist denn die Welt voll Sonne, Lachen, Freundschaft, Sorglosigkeit, Gesundheit?
In London sagen sie, das sei in New York; in New York, das sei in Kalifornien; in Kalifornien, es sei so in Paris und in Rom; in Rom wiederum und in Paris behaupten sie, dies sei so in London.
Aber irgendwo ist eine Welt voller Glück.Gdzież jest świat pełen słońca, śmiechu, przyjaźni, beztroski, zdrowia?
W Londynie mówią, że to w Nowym Jorku; w Nowym Jorku mówią, że w Kalifornii; w Kalifornii mówią, że to Paryżu i w Rzymie; w Rzymie i w Paryżu mówią, że w Londynie.
Ale gdzieś jest świat pełen szczęścia.* * *20.Durch das Ferster hinausschauen, nervös auf die Uhr blicken, mit unruhigen Schritten im Zimmer hin und her gehen. Oder Sehnsucht haben: warten auf jemand, auf etwas.
Es gibt verschiedene Formen des Wartens – dieses offensichtliche, ungeduldige Warten und jenes, das man verbirgt, das aber nicht weniger schwerfällt.
Das menschliche Leben besteht aus Situationen des Wartens.
Unter den verschiedenen Formen des Wartens gibt es eine, die am wichtigsten and allen gemeinsam ist – das Warten auf Gott.Wyglądanie przez okno, nerwowe spoglądanie na zegarek, niecierpliwe kroki po pokoju. Albo tęsknota: czekamy na kogoś, czekamy na coś.
Są rozmaite czekania – te wyraźnie, niecierpliwe i te głęboko ukryte, ale nie mniej ciężkie.
Życie ludzki składa się z czekań.
Spośród różnych czekań jest jedno czekanie najważniejsze, wspólne wszystkim – czekanie na Boga.


* * *