Biblioteka1  
     Książka ta porusza sprawy, które wydają mi się najważniejsze, gdy chodzi o wiarę w Boga. Być może nie znajdziesz wszystkiego, czego szukasz – uznasz, że cały szereg zagadnień jest ujętych zbyt skrótowo, lakonicznie, że pozostaje zbyt wiele niedomówień, pytań bez odpowiedzi. Albo może będzie wręcz odwrotnie: znajdziesz partie, które uznasz za niepotrzebne, bo już ci wiadome. Jeżeli mimo to proponuję ci przeczytanie tego, co napisałem, to dlatego, że chciałbym ci pomóc uporządkować wszystko, co już wiesz, czego się przy rozmaitych okazjach dowiedziałeś, czego sam doświadczyłeś, o czym się przekonałeś w twoich dotychczasowych przeżyciach osobistych. Uważam po prostu, że sprawa usystematyzowania wiadomości i doświadczeń religijnych ma pierwszorzędne znaczenie na każdym etapie życia.


                                                                               Ks. Maliński