Biblioteka37 


 


 


CZY TY WIERZYSZ W DUCHA ŚWIĘTEGO     Jak być człowiekiem – jak być chrześcijaninem. Jak wyzbyć się strachu, lenistwa, interesowności, chciwości i groszoróbstwa.
     Jak dojść do tego, by choć w części być tak wolnym, tak wielkodusznym, tak bezinteresownym jak Jezus. Przecież On przyszedł nie po to, by tylko dać nam siebie jako obiekt adoracji i kultu, ale aby być dla nas przykładem i wzorem, na którym moglibyśmy kształtować swoją osobowość. – Jak dojść do tego, by w nas zamieszkał Duch, który od Ojca i Syna pochodzi? To jest pytanie, na które daje nam odpowiedź ustanowiony przez Jezusa Kościół – Kościół z najważniejszą instytucją, którą ma dla nas do dyspozycji: Eucharystią.