Biblioteka54 


 


          Proszę cię, żebyś nie myślał, że to już wszystko. W tej książce  z a z n a c z y ł e m  tylko pewne problemy, pochwyciłem punkty wyjścia wiodące w głąb, a także trudności, które się piętrzą na każdym kroku. Dlatego ta książka nie może być końcowa. Może być tylko etapem. Ma cię wprowadzić w zagadnienia. Z czasem musisz pójść w dalsze dowiadywanie się, pogłębianie tych spraw, o których tu mówiliśmy.