Biblioteka


2. NIEDZIELA ADWENTU

2. NIEDZIELA ADWENTU


Baruch:                                                                                   Ba 5
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości. Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem.


Psalm:                                                                                     Ps 126
Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.


Paweł:                                                                                     Flp 1
Z radością zanoszę prośbę za was wszystkich z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii.


Ewangelia:                                                                              Łk 3
Skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza. Obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów.


Rozważanie:
To, co Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu, to najpiękniejszy tekst, jaki powiedział Jezus o drugim człowieku: „Coście wyszli widzieć na pustyni, trzcinę chwiejącą się od wiatru?”


Poezja:
Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. 
                                                            J. Kochanowski, Pieśń