Biblioteka


poniedziałek 21 XII

PONIEDZIAŁEK


Sofoniasz:                                                                                      So 3
Wyśpiewuj, podnieś radosny okrzyk, wesel się z całego serca, Pan jest pośród ciebie!


Ewangelia:                                                                                     Łk 1
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią Ci się słowa powiedziane przez Pana.


Rozważanie:
Tylko żebyś się nie zatrzymał na tych cudownościach. Żebyś nie myślał, że to jest istotą naszego chrześcijaństwa. One tylko są po to, aby nas obudzić. A chodzi o miłość. Byśmy trochę pokochali Boga, siebie, ludzi i cały świat.


Poezja:
A podobno jest gdzieś ulica,
(lecz jak tam dojść? którędy?)
ulica zdradzonego dzieciństwa,
ulica Wielkiej Kolędy.


Na ulicy tej taki znajomy,
w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie,
stoi dom jak inne domy,
dom, w którymżeś się urodził.


Ten sam stróż stoi przy bramie.
Przed bramą ten sam kamień.
Pyta stróż: „Gdzieś pan był tyle lat?”
„Wędrowałem przez głupi świat”.
                            
    K.I. Gałczyński, Powrót