Biblioteka


poniedziałek 11 I
PONIEDZIAŁEK


Paweł:                                                                                  Hbr 1
Do którego z aniołów powiedział: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?” I znowu: „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”.


Samuel:                                                                               1 Sm 1
Elkana udawał się z miasta swego, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę Panu Zastępów w Szile.


Ewangelia:                                                                           Mk 1
Jezus mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.


Rozważanie:
Co to znaczy święcić dzień święty? Co to znaczy dzień święty? A czy jest dzień nieświęty? A może lepiej: dzień Boży? A czy jest dzień nie-Boży? A może: dzień ludzki? A czy jest dzień nieludzki? Jak do tego doszło, że kiedyś w swojej mądrości ludzie wyznaczyli jeden dzień – dzień siódmy – dla Boga? Co to znaczy: dzień dla Boga? A inne nie są dla Boga?