Biblioteka


wtorek 12 I 
WTOREK


Paweł:                                                                                 Hbr 2
Tak Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy.


Samuel:                                                                               1 Sm 1
Wstali o zaraniu i, oddawszy pokłon Panu, wrócili do domu swego w Rama.


Ewangelia:                                                                           Mk 1
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”.


Rozważanie:
Działanie Jezusa charakteryzuje wypędzanie złych duchów. To nieraz dziwi współczesnych czytelników Ewangelii, że tylu ludzi było opętanych w owych czasach. I że to na szczęście teraz się nie zdarza, a przynajmniej bardzo rzadko.
Tylko czy to nie jest złudzenie? Przecież wystarczy otworzyć telewizor. Albo gazetę codzienną. Czyż nie są opętani ludzie pieniędzmi? Chęcią posiadania? Nienawiścią? Zemstą? – Żeby tylko to wymienić.