Biblioteka


wtorek 19 I
WTOREK


Paweł:                                                                                      Hbr 6
Bracia, nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie.


Samuel:                                                                                   1 Sm 16
Pan rzekł do Samuela: „Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował”.


Ewangelia:                                                                               Mk 1
Gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”


Rozważanie:
My potrzebujemy proroków. Przede wszystkim w sprawach religii. Bo nabudowaliśmy sobie całe piętra nonsensów. Bo zdążyliśmy religię tak zideologizować, tak ją upolitycznić, tak potraktować magicznie, dewocyjnie, że z Boga niewiele zostało. Dlatego patrzymy na fenomen świętego jak na objawienie. Że można tak po prostu. Że można inaczej. Że można naprawdę mówić do Boga: Ojcze.