Biblioteka


środa 20 I
ŚRODA


Paweł:                                                                          Hbr 7
Jezus jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.


Samuel:                                                                       1 Sm 17
Dawid odrzekł Filistynowi: „Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i oszczepem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów”.


Ewangelia:                                                                   Mk 3
Rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich rzekł: „Co wolno w szabat, uczynić coś dobrego czy coś złego, życie ocalić czy zabić?”


Rozważanie:
Nie ma człowieka całkowicie zdrowego. Każdy, jeżeli nawet nie jest aktualnie chory, to już jakąś chorobę w sobie nosi. I przychodzimy do Boga w modlitwie, a najchętniej we Mszy świętej, prosząc: Uzdrów nas. Daj nam siły fizyczne i psychiczne. Wyzwól z wahnięć naszego zdrowia. Uratuj od ciężkiej choroby. Daj, byśmy byli sprawni na umyśle i na ciele. Żebyśmy mogli spełnić powołanie, do którego nas wzywasz.