Biblioteka


[wprowadzenie] 


 


 


        Nie jest to historia Kościoła, gdzie miałbyś wszystko opowiedziane od początku do końca ani gdzie miałbyś wyszczególnione wszystkie najważniejsze wydarzenia czy też wymienionych wszystkich najważniejszych świętych, błogosławionych i papieży. Napisałem ją, patrząc na współczesne życie Kościoła – na to, co mi się zdawało ważne dla każdego, kto nie chce przejść przez życie, nie pytając się, co to znaczy wierzyć, być chrześcijaninem, co to jest Kościół, i z kolei: dlaczego Kościół jest taki, skąd się wzięło w nim to i tamto.
       I co mnie osobiście cieszy, martwi, intryguje, niepokoi, co uznałem za ważne i konieczne do wyjaśnienia, to ci opisałem.