Biblioteka


wtorek 16 II

WTOREK


Księga Rodzaju:                                                                Rdz 6
Tylko Noe znalazł upodobanie w oczach Boga.


Jakub:                                                                               Jk 1
Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. To własna pożądliwość wystawia na pokusę i nęci każdego.


Ewangelia:                                                                        Mk 8
„Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda”.


Rozważanie:
Błogosławiony jesteś, który płaczesz. Nad sobą – żeś nie taki, jakim byś chciał być. Nad ludźmi – że nie tacy, jakimi byś ich chciał mieć. Nad krzywdą ludzką, która dzieje się wciąż na świecie.
A to wszystko dlatego, żeś wrażliwy. Żeś nie jak kołek w płocie – obojętny na deszcz i śnieg. Żeś wrażliwy i czujesz ludzi i świat. Ludzi pokrzywdzonych i świat pokrzywdzony.