Biblioteka


wtorek 2 III 


WTOREK


Izajasz:                                                                                   Iz 1
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna.


Ewangelia:                                                                             Mt 23
„Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią”.


Rozważanie:
Modlitwa to taka góra, która wspina się aż do samego nieba. To taka ziemia spętana posuchą, która czeka na deszcz. To taki świat pogrążony w nocy, który czeka na wschód słońca.