Biblioteka


czwartek 4 III 


CZWARTEK


Jeremiasz:                                                                      Jr 17
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją! Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi.


Ewangelia:                                                                      Łk 16
„Bogacz rzekł: >Poślij Łazarza do domu mojego ojca, mam bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki<. Lecz Abraham odparł: >Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają<„.


Rozważanie:
Może faktycznie zarosły twoje ścieżki pacierza rannego i wieczornego. To powróć do niego w nowej formie, w nowy sposób, w nowej dojrzałości. Możesz wydeptywać również inne, ale niech będą. Bo ci potrzeba na co dzień mądrości, światła. Bo ci potrzeba na co dzień pokoju, ciszy, miłości. Czerp z Niego jak wodę z morza dłonią. Czerp z Niego jak ze słońca światło oczami. Czerp z Niego jak uszami muzykę. Bierz, bo ci potrzeba na co dzień Boga – Nieskończoności.