Biblioteka


WIELKI CZWARTEK 1 IV
 
WIELKI CZWARTEK


Księga Wyjścia:                                                                   Wj 12
Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Niech miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela”.


Psalm:                                                                                    Ps 116
Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.


Paweł:                                                                                   1 Kor 11
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie.


Ewangelia:                                                                           J 13
Kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi”.


Rozważanie:
Sprawa męczeństwa to również sprawa szacunku dla samego siebie. A więc męczeństwo to nie gdzieś za światami, w głębokiej przeszłości, która już się nie zdarza albo zdarza się nad wyraz wyjątkowo. To sprawa naszej codzienności. To na co dzień jesteś sobie wierny albo niewierny. Pozostajesz przy swoim zdaniu albo przestraszysz się i uciekniesz.


Poezja:
jeśliś Józefem z Arymatei
lub Nikodemem
otrzymasz ciało
                           J. Pasierb, Pod warunkiem