Biblioteka


NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA WIELKANOCNA


Dzieje Apostolskie:                                                         Dz 34
A my jesteśmy świadkami wszystkiego.


Psalm:                                                                               Ps 118
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska trwa na wieki”.


Paweł:                                                                               Kol 3
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.


Ewangelia:                                                                       J 20
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.


Rozważanie:
Jest to dla ciebie dzień wesoły? I właśnie z tego powodu? Jest Zmartwychwstanie pustym dźwiękiem, tylko folklorem czy rzeczywistością?


Poezja:
Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie
żywioł wszelki budzisz, Panie.
Budzisz ze snu, żywot dajesz.
W wszelkim bycie zmartwychwstajesz.
                          S. Wyspiański, Nie będzie już bólu i łez