Biblioteka


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY


Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 2
Piotr przemówił: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził niezwykłymi czynami, cudami i znakami, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go.


Psalm:                                                                                   Ps 16
Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.


Ewangelia:                                                                            Mt 26
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu. Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”.


Rozważanie:
Być chrześcijaninem, to nie dowiedzieć się od sąsiada, że grób jest pusty, że aniołowie się pokazali, że kobiety ich spotkały i mówią, że Jezus zmartwychwstał. To nawet nie usłyszeć po drodze Jezusa, który opowiada i udowadnia, co o Nim napisane w Pismach świętych. Być chrześcijaninem, to spotkać Go osobiście.


Poezja:
Bądź pochwalon chwalbą pieśni,
Bądź pochwalon w gromie burz.
Duch się Twój niechaj cieleśni,
Ponad groby żywot twórz. 
                         S. Wyspiański, Nie będzie już bólu i łez