Biblioteka


WTOREK

WTOREK


Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 2
Piotr mówił do Żydów: „Niech cały dom Izraela wie, że tego Jezusa uczynił Bóg Panem i Mesjaszem”.


Ewangelia:                                                                              J 20
Maria Magdalena odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz?”


Rozważanie:
Święty Jan przytacza rozmowę Jezusa z Magdaleną. To dziwna rozmowa. Jest napisana jakby z taśmy magnetofonowej. I to bez żadnych poprawek. Bez dotknięć szlifem literackim. Napotykamy nielogiczności i zaskakujące zwroty, niedokończone zdania, urwane słowa. To tak jakby ktoś dokładnie spisał na bieżąco to wydarzenie, a potem bał się dotknąć piórem, żeby poprawić, wyszlifować, zbudować ciągi zdaniowe, żeby jedno z drugiego wynikało, żeby wszystko pasowało.


Poezja:
Ostań z nami na dniu wielkim
Zmartwychwstały Boży Lew.
Bądź pochwalon w bycie wszelkim,
Chwalbę Twoją głosi śpiew. 
                              S. Wyspiański, Nie będzie już bólu i łez