Biblioteka


SOBOTA

SOBOTA


Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 4
Piotr i Jan odpowiedzieli: „Rozsądźcie, czy słuszne jest bardziej was słuchać niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy”.


Ewangelia:                                                                            Mk 16
Po swym zmartwychwstaniu ukazał się najpierw Marii Magdalenie, potem w innej postaci dwom z nich na drodze, w końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem. I wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go.


Rozważanie:
Tak patrzymy na to wielkie teatrum Zmartwychwstałego Jezusa i wciąż doszukujemy się siebie samych. Kim ja jestem? Gdzie ja jestem? Jak ja się zachowuję? Jak Magdalena płacząca przed grobem? Czy jak niewiasty uciekające spod grobu? Jak uczniowie odchodzący do Emaus? Jak apostołowie przestraszeni w Wieczerniku? Jak niewierny Tomasz? Kto z tych ludzi jest mi najbliższy? Komu ja jestem najbliższy?